Bezpieczeństwo
Dlaczego tak bardzo ważne jest niszczenie dokumentów ?

W czasach ogromnej konkurencji i handlu różnymi danymi, informacje wydrukowane w postaci dokumentów są niejednokrotnie najwartościowszą rzeczą, na utratę której firma nie może sobie pozwolić:

 • Listy klientów i dostawców
 • Informacja o nowych produktach
 • Raporty wewnętrzne
 • Opinie i oceny
 • Sprawozdania
 • Faktury
 • Wzory podpisów
 • Listy płac
 • Dane osobowe pracowników
 • Korespondencja
 • Numery kart kredytowych i kontAktualnie obowiązujące przepisy prawne nakładają obowiązek ochrony danych.

Art. 51 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 O Ochronie Danych Osobowych
(Dz.U. nr 133 poz.883)

Kto administrując danymi lub będąc obowiązany do ochrony danych
osobowych udostępnia lub umożliwia dostęp do nich osobom
nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub
pozbawienia wolności do lat 2.
Jeżeli sprawca działa nieumyślnie podlega grzywnie karze ograniczenia
wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Art. 52 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 O Ochronie Danych Osobowych
(Dz.U. nr 133 poz.883)

Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek
zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
uszkodzeniem lub zniszczeniem podlega grzywnie karze ograniczenia
wolności lub pozbawienia wolności do roku.